Hotline: 0908 256 170

Đường 2A, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

xe bồn xitec

 • XITEC HYUNDAI 110SP

  XITEC HYUNDAI 110SP

  Xe bồn Xitec Hyundai 110SP dung tích 8 khối, thể tính bồn chứa lớn, vận hành mạnh mẽ, cứng cáp chất lượng ổn định cũng như tốc độ vận hành cung ứng kịp thời cho các đợn vị sản xuất. Xe bồn Xitec Hyundai 110SP đáp ứng kịp thời nhu cầu của mọi khách hàng.

  Bồn Xitec: 8 Khối

 • XITEC HYUNDAI HD320

  XITEC HYUNDAI HD320

  Xe bồn Xitec Hyundai HD320 dung tích 22 khối, thể tính bồn chứa lớn, vận hành mạnh mẽ, cứng cáp chất lượng ổn định cũng như tốc độ vận hành cung ứng kịp thời cho các đợn vị sản xuất. Xe bồn Xitec Hyundai HD320 đáp ứng kịp thời nhu cầu của mọi khách hàng.

  Bồn Xitec: 24 Khối

 • XITEC HYUNDAI HD240

  XITEC HYUNDAI HD240

  Xe bồn Xitec Hyundai HD240 thể tích 20 khối, thiết kế nhỏ gọn, thể tính bồn chứa lớn phù hợp với nhu cầu, vận hành mạnh mẽ, cứng cáp chất lượng ổn định cũng như tốc độ vận hành cung ứng kịp thời cho các đợn vị sản xuất. Xe bồn Xitec Hyundai HD240 đáp ứng kịp thời nhu cầu của mọi khách hàng.

  Bồn Xitec: 20 Khối